Webgunearen jabearen datuak

Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak jasotzen duen bezala, honako hau jakinarazten dizut:

 • SOZIETATEAREN IZENA: Umeekin
 • IFZ: G01246925
 • POSTA HELBIDEA: Vicente Abreu margolaria, 7 – 7. bulegoa Vitoria-Gasteiz (01008), Araba
 • HELBIDE ELEKTRONIKOA: info@umeekin.org
 • TELEFONOAK: 945 24 03 52
 • ELKARTEEN ERREGISTROA: FD-A-00083-1997
 • HELBURU NAGUSIA:
  • Elkarte kideen jarduerak koordinatzea, indarreko legeriak eta haien estatutuek ezarritako betebeharrak betetzen direla zainduz.
  • Elkarteen arteko lotura-loturak indartzea, harremanak izateko eta jarduera bakoitzari buruzko informazioa trukatzeko.
  • Elkarte kide bakoitzak bere estatutuetan aurreikusitako helburuak ahalik eta gehien gara ditzan saiatzea.

Datuen babesa

Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datuak Umeekin enpresaren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla (IFZ: G01246925; Vicente Abreu margolaria, 7 – 7. bulegoa: Vitoria-Gasteiz, 01008; Araba), eta jarraian zerrendatzen direla haien helburuak, kontserbazio-epeak eta oinarri legitimatzaileak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egiteko aukeraren berri ere ematen da, bai eta Umeekin elkarteak egin asmo dituen lagapenen eta nazioarteko transferentzien berri ere.

Interesdunen eskubideak

Umeekin elkarteak erabiltzaileei jakinarazten die datuak eskuratzeko, zuzentzeko,
tratamenduaren arduradunaren aurrean datu pertsonalen tratamendua mugatzea, ezabatzea, eramangarritasuna eta horren aurka egitea, bai eta emandako baimena kentzea ere.

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu zehatzei buruzko informazioa eskuratzeko duen eskubidea da.
  izaera pertsonala eta egin den edo egin den tratamendua, bai eta
  datu horien jatorriari buruz eta horiei buruz egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruz.
 • Zuzenketa-eskubidea: Ukituaren eskubidea da zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko. Umeekin erakundearen kontrolpean dagoen informazioari dagokionez bakarrik bete ahal izango da; adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak jasotzen dituzten web-orrian bertan argitaratutako iruzkinak, irudiak edo edukiak ezabatu ahal izango dira.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: tratamenduaren arduradunak hasieran aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko eskubidea da.
 • Ezabatzeko eskubidea: Erabiltzailearen datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea da, DBEOn bertan edo aplikagarriak diren beste araudi batzuetan aurreikusitakoa izan ezik, baldin eta horien kontserbazioa nahitaezkoa bada, garaiz eta behar bezala.
 • Eramangarritasun-eskubidea: Erabiltzaileak emandako datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, formatu egituratuan, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatuan, eta datu horiek beste arduradun bati helaraztekoa.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo Umeekin erakundeak datu horien tratamendua bertan behera uzteko.

 

Arestian deskribatutako edozein eskubide erabili ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Idazki bat aurkeztea Vicente Abreu margolariaren 7 bulegora, 01008 (Vitoria-Gasteiz) Arabara (Umeekin) edo info@umeekin.org helbide elektronikora.
 • Ariketa eskatzen duten datuen titularrak bidalitako idazkiak honako lege-baldintza hauek bete beharko ditu:
 • Interesdunaren izen-abizenak eta NAN/AIZaren edo edozein identifikazio-agiriren kopia. Ordezkaritza onartzen den salbuespenezko kasuetan, beharrezkoa izango da ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia ordeztu ahal izango da, baldin eta nortasuna zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabiliz egiaztatzen bada.
  • Eskaera zehazten duen eskaera. (Eskuratu nahi den informazioa zein ekitalditan eskatzen den). Fitxategi jakin bati erreferentzia egiten ez badio,
   datu pertsonalekin lortutako informazioa. Fitxategi jakin bateko informazioa eskatzen baduzu, fitxategi honetako informazioa baino ez. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen baduzu, ezingo da inoiz eman. Telefonoz eskatuz gero, idatziz egiteko esango zaio, eta nola egin dezakeen eta zein helbidetara bidali behar duen jakinaraziko zaio. Ez zaio inoiz informaziorik emango telefonoz.
  • Jakinarazpenetarako helbidea.
  • Data eta eskatzailearen sinadura.
  • Egiten duen eskaeraren egiaztagiriak.
  • Interesdunak eskabidea bidali eta jaso duela egiaztatzen duen edozein bide erabili behar du.

Azkenik, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula, baldin eta gertakari batek datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudia ez betetzea ekar dezakeela uste baduzu.

Umeekin elkarteak konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko,horiek egindako tratamenduekin batera doazen arriskuen maila, erabilera-baldintzen atalean adierazitakoak, haien osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko.

AZKEN EGUNERATZEA: 2023ko ekainak 21